Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2011

First post using stackedit

Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit1. Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog.
Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline!
Note:
StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time.Your local documents are not shared between different browsers or computers.Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel.
Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to another by clicking a document in the li…

108 anh hùng Lương Sơn Bạc - 7. Tần Minh

Thiên Mãnh Tinh Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét) Tần Minh xuất thân là tổng quản phủ Thanh Phong, tính nóng như lửa, giọng to như sấm, sử một cây lang nha bổng, là đại tướng tiên phong, ra trận không bao giờ chịu đi hàng hai, gặp địch chẳng chịu lùi một bước.
Tần Minh vốn nhận lệnh đi đánh dẹp bọn Hoa Vinh, Yến Thuận, bị trúng mai phục, rồi lũ Tống Giang cho người giả mặc quần áo đi cướp bóc dân lành, thành ra không còn đường về phủ, đành lên Lương Sơn nhập bọn.
Tần Minh nhập Lương Sơn sớm, đánh trận lập nhiều công lao, sau này đánh tới hành cung của Phương Lạp, bị cháu của Phương Lạp là Phương Thiên Định dùng kích đâm chết - tia chớp lửa ngậm ngùi tắt giữa không gian.
Tranh vẽ lột tả đúng tính cách con người Tần Minh, vô cùng oai dũng.

108 anh hùng Lương Sơn Bạc - 6. Lâm Xung

Thiên Hùng Tinh Báo Tử Đầu (Báo đầu đàn) Lâm Xung là nhân vật xuất hiện sớm trong Thủy Hử, cũng là người gần như đầu tiên lên Lương Sơn.
Ông xuất thân là giáo đầu dạy tám mươi vạn cấm quân, thế nhưng vì vợ đẹp lọt mắt con nuôi Cao Cầu, nên bị hãm hại, số phận hết sức tàn khốc. Sau ở kho cỏ giết Lục Khiêm, rồi lên Lương Sơn làm đại tướng.
Lâm Xung võ công cao cường, sử một cây bát xà mâu, trong tướng kỵ binh phải kể vào hàng bậc nhất, có câu "Lên ngựa hỏi Lâm Xung, xuống ngựa hỏi Võ Tòng".
Tranh vẽ Lâm Xung đạp tuyết mua rượu, trên đường về thấy nhà kho bị đổ nên mới trú tạm miếu sơn thần mà thoát nạn.

108 anh hùng Lương Sơn Bạc - 5. Quan Thắng

Đứng hàng thứ năm trong Lương Sơn Bạc là một đại tướng có danh hiệu rất ngắn gọn - Đại đao (Đao lớn) Quan Thắng, ứng với Thiên Dũng Tinh trong 36 vì sao Thiên Cương.
Quan Thắng là con cháu của Hán Thọ Đình hầu Quan Vân Trường, "dung mạo tổ truyền", sử cây Thanh Long Yển Nguyệt đao của tổ phụ, sức khỏe vạn nhân nan địch, trước cùng Tuyên Tán Hách Tư Văn đánh dẹp Lương Sơn, sau này tham gia Nam chinh, lập nhiều chiến công, cũng là số ít sống sót sau cuộc đánh dẹp Phương Lạp, trở lại làm quan trong triều.

108 anh hùng Lương Sơn Bạc - 4. Công Tôn Thắng

Nhập Vân Long (Rồng luồn mây) là một trong bay người khởi xướng cướp quà sinh nhật, sau cũng lên Lương Sơn cùng với đám Tiều Cái, Ngô Dụng, ngồi vào ghế thứ tư.
Vai trò của Công Tôn Thắng khá mờ nhạt, chủ yếu là thi triển phép thuật đấu tài hô mưa gọi gió, bùa chú với tướng địch.
Sau cuộc chinh Nam, Công Tôn Thắng bỏ hết vinh hoa, theo thầy tu đạo thành tiên.

108 anh hùng Lương Sơn Bạc - 3. Ngô Dụng

Trí Đa tinh (Trí tuệ sánh ngàn sao) Ngô Dụng - quân sư của Lương Sơn Bạc từ ngày mới thành lập, cướp quà sinh nhật của Lương Trung thư. Sau này, Ngô Dụng trở thành bộ não chính của Lương Sơn, chuyên bày mưu tính kế đánh thành cướp phủ. Có lẽ khi xây dựng hình ảnh Ngô Dụng, Thi Nại Am đã chịu ảnh hưởng khá lớn của nhân vật Vũ hầu Gia Cát Lượng. Trong các film được dựng sau này, hình ảnh Ngô Dụng cũng có nhiều nét tương tự, khi thích mặc áo trắng và cầm quạt phe phẩy đuổi ruồi.
Ngô Dụng dẫu rằng mưu sâu kế lớn, nhưng cũng chẳng thể tính hết cho mình, sau khi Tống Giang chết thì cùng với Hoa Vinh treo cổ tự sát.

108 anh hùng Lương Sơn Bạc - 2. Lư Tuấn Nghĩa

Hà Bắc Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa - tên cũng như người, người cũng như tên - trí dũng gồm đủ, lại xuất thân danh gia vọng tộc, có cái uy thế nhất hô vạn ủng, trước bị vợ và người hầu thông gian hãm hại, lên Lương Sơn bắn chết Sử Văn Cung, sau Nam chinh bị hạ độc bằng thủy ngân trong thức ăn, ngã xuống sông mà chết.

108 anh hùng Lương Sơn Bạc - 1. Tống Giang

Sơn Đông Cập Thời Vũ (Cơn mưa kịp thời) Hô Bảo Nghĩa (Người kêu gọi bảo vệ chính nghĩa) Tống Giang là nhân vật buồn vui không lộ ra nét mặt, thâm trầm khó đoán, y như Lưu Bị của Tam quốc, từ đầu tới cuối truyện khó mà hiểu ông nghĩ gì.
Tống Giang trước cứu bọn Tiều Cái 7 người chạy lên Lương Sơn, rồi do đó mà gây vạ giết Diêm Bà Tích, sau lưu lạc đề thơ phản nghịch tại bến Tầm Dương, rồi lên làm đầu lĩnh Lương Sơn sau khi thu phục thành Đông Xương, cuối cùng uống rượu độc mà chết.

108 anh hùng Lương Sơn Bạc - Tiều Cái

Thác Tháp Thiên Vương Tiều Cái có thể coi là đầu lĩnh đầu tiên của Lương Sơn Bạc.
Trong film Thủy Hử bản năm 2009, Tiều Cái xuất hiện như là một nhân vật "hào khí ngất trời", nhưng suy nghĩ đơn giản, không hiểu hết được những quanh co của đời người.
Tiều Cái có danh hiệu Thác Tháp Thiên vương vì thời trẻ đã cướp bảo tháp trấn ma của thôn Tây Khê về bên thôn mình, sau này trúng tên của Sử Văn Cung mà hy sinh tại Tăng Đầu thị.
Tranh vẽ Tiều Cái đứng trên đỉnh Lương Sơn, có cái phong thái của bậc đế vương đang quan sát giang sơn.