Skip to main content

First post using stackedit

Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit1. Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog.
Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline!
Note:
StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time.Your local documents are not shared between different browsers or computers.Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel.
Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to another by clicking a document in the li…

Tại sao mọi con ngựa đều giống nhau

 Học thuyết triết học của Platon có thể tóm gọn trong câu hỏi "Tại sao mọi con ngựa đều giống nhau?"
 Tất nhiên, không bao giờ có 2 con ngựa giống hệt nhau - đến 2 giọt nước còn khác nhau nữa là. Những ai đã học vật lý hiện đại đều biết, ngay cả ở cấp độ nguyên tử, cũng có sự khác biệt.
 Vậy, câu hỏi đặt ra là, vì sao khi nhìn một con gì đó, ta có thể gọi ngay tên nó là con ngựa, mà không phải là con bò, con dê, hay con hươu nai, v.v...
 Người khác có thể dễ dàng đặt lại vấn đề, tôi nhận ra con ngựa, vì nó có những đặc tính của loài ngựa.

 Bách khoa toàn thư Việt Nam nói về loài ngựa như sau:
NGỰA :

(Equidae), họ thú có guốc lớn thuộc bộ Guốc lẻ (Perissodactyla), ăn thực vật; chi có một ngón do ngón chân III phát triển tạo thành, các ngón II và IV tiêu giảm thành que xương nhỏ bám hai bên ngón III. Có ba răng cửa ở mỗi nửa hàm trên và dưới. Có một đôi vú ở bụng dưới. Có 3 chi (giống) hiện sống: N (Equus), Lừa (Asinus) và Ngựa vằn(Hippotigris). Loài Ngựa rừng Pzevanxki (E. przewalskii), hiện sống ở miền Tây Bắc Trung Quốc và miền Nam Mông Cổ, được xem như tổ tiên của nòi N phương Đông

http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=189FaWQ9MjQ3MDkmZ3JvdXBpZD0ma2luZD0ma2V5d29yZD1uZyVlMSViYiViMWE=&page=1


 Thế nhưng, thế nào là có một ngón chân, có bờm, cũng vô nghĩa như hỏi thế nào là con ngựa. Làm gì có hai bàn chân ngựa giống hệt nhau.
 Platon cho rằng, bởi vì chúng ta chỉ nhìn thấy những hình bóng của con ngựa, một con ngựa ý tưởng, hoàn hảo, trong một thế giới hoàn hảo khác. Chúng ta nhận biết được một con ngựa, chính là nhờ có con ngựa hoàn hảo này.
 Câu truyện "Cái hang" của Platon minh chứng rất rõ cho ý kiến này của ông. Tức là Platon cho rằng, có một thế giới ý niệm, một thế giới hoàn hảo khác với thế giới chúng ta, còn thế giới của chúng ta, chỉ là những phản chiếu mờ ảo, những cái bóng (shadow) nhảy múa trong ánh lửa của tạo hóa.
 Ngày nay, thật khó mà tin vào giả thiết của Platon, bởi chúng ta đã biết tới học thuyết tiến hóa của Darwin. Không rõ Platon sẽ giải thích ra sao, khi mà 10 000 năm trước chưa có con người, hay như trong thế giới ý niệm của ông, cái tivi hay máy tính sẽ có hình ảnh thế nào?
 Chú ý rằng, đừng cố sửa đổi học thuyết Platon bằng việc cho rằng, trong thế giới ý niệm cũng có sự tiến hóa và thay đổi, bởi nếu còn tiến hóa và thay đổi thì thế giới đó không thể hoàn hảo được nữa.
 Tuy vậy, ý tưởng của Platon vẫn rất quan trọng, và đáng để suy ngẫm. "Tại sao mọi con ngựa đều giống nhau" vẫn là một câu hỏi không dễ trả lời.

Comments

Mai Quang Huy said…
Mời bạn xem Thuyết Tiến hóa rộng tại:
http://maiquanghuy.blogspot.com
Xin cám ơn.
Mai Quang Huy

Popular posts from this blog

Installing tensorflow on Mac OS 10.11

Tensorflow (https://www.tensorflow.org/) is the open source deep learning library from Google (http://www.wired.com/2015/11/google-open-sources-its-artificial-intelligence-engine/).

Installing Tensorflow is not easy on Mac if you follow exactly the installation instruction on the homepage. I have no idea why. I have error then error while trying to install Tensorflow with pip, with virtualenv, or even with Docker.

However, with Anaconda (https://www.continuum.io/downloads), it will be easy. The trick is you should download the wheel file and install it offline other than retrieving it online as suggested by Tensorflow homepage.

So, with anaconda for python2 installed, I did:

# create a new environment with sklearn installed, up to you
# if you want a pure Python, replace scikit-learn by python
conda create -n tensorflow scikit-learn

# activate the new environment
source activate tensorflow

# download the wheel file

curl https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.6.0-py2-none-…

How to use diffent keyboard than English in Ubuntu Server 14.04 (or 14.10) with Gnome Core

Even in my laptop, I still use Ubuntu Server because it seems more stable than Ubuntu Desktop.

At the first time of using Ubuntu Server, you may have some issues, especially if you are not familiar with Linux command, because there is no GUI in Ubuntu Server by default.

There are some ways to install GUI to Ubuntu Server.

I am choosing Gnome Core.

To install Gnome Core:

sudo apt-get install xorg gnome-core gnome-system-tools gnome-app-install
If you have used Ubuntu Desktop before (with Unity), you may find something different in Gnome Core.

1. The notification bar now in on the bottom but not top.
 To see the notification bar, move your mouse to the bottom of the screen.

2. There is no Text Entry anymore, so if you are not native English speaker like me and want to install another typing application such as ibus to type in your own language, it may be pain.

In Gnome Core, to configure your typing, press Windows button (if there is this key in your keyboard), or click to Activities at…