Skip to main content

First post using stackedit

Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit1. Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog.
Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline!
Note:
StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time.Your local documents are not shared between different browsers or computers.Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel.
Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to another by clicking a document in the li…

Trăng nơi đáy giếng


Nguyên tác: Trần Thùy Mai.
Đạo diễn: Nguyễn Vinh Sơn.

"Trăng nơi đáy giếng" là một câu chuyện không có quá nhiều diễn biến, không có quá nhiều tình tiết gay cấn, nhưng bù lại, mạch phim đọng chất nhân văn với thân phận người phụ nữ xứ Huế ...
Nhân vật chính của phim là cô giáo Hạnh, do Hồng Ánh thủ vai. Hạnh đẹp, nền nã, với một tâm hồn lãng mạn và rực lửa khát khao. Một người phụ nữ cổ điển điển hình, cử án tề mi.
Chồng cô, Phương, hiệu trưởng trường Hạnh đang dạy, già nua, yếu đuối, bất lực, nhạt nhòa, hèn và nhục.
Lấp ló sau đó, bà mẹ chồng ác nghiệt, Thắm nông nổi, ít học, một tay Hà chưa bao giờ rõ mặt, đại diện cho cái gọi là thế thái nhân tình ...
Mạch phim chậm, nhưng không vì thế mà nhàm chán, trái lại, lại tạo ra nút thắt để đẩy phim lên cao trào ...
Trăng dưới nước, là giả hay là thật. Ta là bướm, hay bướm mơ hóa thành ta ...
Kết đoạn của phim có thể gây khó hiểu cho những ai ít quan tâm về đạo Mẫu, cũng như bị đóng khung trong motive cổ điển.

P.S: Xem xong phim chỉ muốn nhảy vào đất Huế tìm vợ, ai có thì giới thiệu cho tớ với

Comments

Popular posts from this blog

Installing tensorflow on Mac OS 10.11

Tensorflow (https://www.tensorflow.org/) is the open source deep learning library from Google (http://www.wired.com/2015/11/google-open-sources-its-artificial-intelligence-engine/).

Installing Tensorflow is not easy on Mac if you follow exactly the installation instruction on the homepage. I have no idea why. I have error then error while trying to install Tensorflow with pip, with virtualenv, or even with Docker.

However, with Anaconda (https://www.continuum.io/downloads), it will be easy. The trick is you should download the wheel file and install it offline other than retrieving it online as suggested by Tensorflow homepage.

So, with anaconda for python2 installed, I did:

# create a new environment with sklearn installed, up to you
# if you want a pure Python, replace scikit-learn by python
conda create -n tensorflow scikit-learn

# activate the new environment
source activate tensorflow

# download the wheel file

curl https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.6.0-py2-none-…

How to use diffent keyboard than English in Ubuntu Server 14.04 (or 14.10) with Gnome Core

Even in my laptop, I still use Ubuntu Server because it seems more stable than Ubuntu Desktop.

At the first time of using Ubuntu Server, you may have some issues, especially if you are not familiar with Linux command, because there is no GUI in Ubuntu Server by default.

There are some ways to install GUI to Ubuntu Server.

I am choosing Gnome Core.

To install Gnome Core:

sudo apt-get install xorg gnome-core gnome-system-tools gnome-app-install
If you have used Ubuntu Desktop before (with Unity), you may find something different in Gnome Core.

1. The notification bar now in on the bottom but not top.
 To see the notification bar, move your mouse to the bottom of the screen.

2. There is no Text Entry anymore, so if you are not native English speaker like me and want to install another typing application such as ibus to type in your own language, it may be pain.

In Gnome Core, to configure your typing, press Windows button (if there is this key in your keyboard), or click to Activities at…