Skip to main content

First post using stackedit

Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit1. Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog.
Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline!
Note:
StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time.Your local documents are not shared between different browsers or computers.Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel.
Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to another by clicking a document in the li…

Hồ Phương


Trên biển lớn lênh đênh sóng nước
Ngó trông về xóm mới khuất xa
Cỏ non nay chắc đã già
Buồn tênh lại giở thư nhà ra xem
(Xuân Sách)

Họ Hồ tên gọi là Phương

Bác vương vào nghiệp văn chương rất sờm (sớm)

Cỏ non giờ đã vàng ươm

Thư nhà thi thoảng lại lườm tý chơi

Trên biển lớn bác cứ bơi

Mà nghe Biển gọi, Mặt trời ấm nong (nóng)

Ông trùm lon tướng oai phong (*)

Cần sa bác vãi Cánh đồng phía Tây…(**)

(Trần Nhượng)

(*) Nhà văn Hồ Phương là một trong rất ít nhà văn được phong lon tướng

(**) Các chữ màu đỏ là tên tác phẩm của Hồ Phương


Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Thế Xương
Sinh năm: 1930
Nơi sinh: Hà Đông- Hà Tây
Bút danh: Tê Hoa
Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

· Vệ út (1956)
· Chuyện Tây Điện Biên Phủ (1957)
· Lá cờ chuẩn đỏ thắm (1958)
· Thư nhà (1958)
· Cỏ non (1960)
· Xóm mới (1963)
· Trên biển lớn (1964)
· Chúng tôi ở Cồn Cỏ (1968)
· Huế trở lại mùa xuân (1971)
· Những tầm cao (2 tập, 1973, 1976)
· Phía Tây mặt trận (1978)
· Biển gọi (1982)
· Mặt trời ấm sáng (1985)
· Truyện ngắn chọn lọc (1995)
· Táo con (truyện, 1996)

Comments

Popular posts from this blog

Installing tensorflow on Mac OS 10.11

Tensorflow (https://www.tensorflow.org/) is the open source deep learning library from Google (http://www.wired.com/2015/11/google-open-sources-its-artificial-intelligence-engine/).

Installing Tensorflow is not easy on Mac if you follow exactly the installation instruction on the homepage. I have no idea why. I have error then error while trying to install Tensorflow with pip, with virtualenv, or even with Docker.

However, with Anaconda (https://www.continuum.io/downloads), it will be easy. The trick is you should download the wheel file and install it offline other than retrieving it online as suggested by Tensorflow homepage.

So, with anaconda for python2 installed, I did:

# create a new environment with sklearn installed, up to you
# if you want a pure Python, replace scikit-learn by python
conda create -n tensorflow scikit-learn

# activate the new environment
source activate tensorflow

# download the wheel file

curl https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.6.0-py2-none-…

Luật doanh nghiệp năm 2005 song ngữ Việt - Anh

Văn bản: Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI, ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006.
Nguồn văn bản tiếng Anh: Bộ tư pháp


Định dạng: PDF
Song ngữ Việt - Anh.
Người biên tập: vinhdq.blogspot.com
Link download: http://adf.ly/6J3a9
Password: bloglangthang.tk