Skip to main content

First post using stackedit

Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit1. Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog.
Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline!
Note:
StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time.Your local documents are not shared between different browsers or computers.Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel.
Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to another by clicking a document in the li…

Kinh tế bò

Cụ Hinh thân mến,

Là những nhà kinh tế học tự phát, đồng thời là các quan sát viên độc lập, hai chúng tôi rất băn khoăn về nền kinh tế bò trên thế giới. Chúng tôi có thu lượm được bản báo cáo sau đây về nền kinh tế bò, khó xác minh, nghe có vẻ rất lá cải. Nhưng chúng tôi cũng chưa có tư liệu gì thêm nên cứ mạnh dạn gửi tới Cụ.

Nhân đây chúng tôi cũng xin hỏi thêm Cụ có thông tin gì về kinh tế bò ở Việt nam.

Thành thật cảm ơn,
Lilan & Quang Vinh.

Người ta nhiệt tình thế, chả nhẽ không trả lời một câu.

Áy náy mãi, Cụ Hinh đành đăng lại bản báo cáo này và góp ý đôi câu…

[*]

Kinh tế học truyền thống.
Bạn có 2 con bò sữa. Bạn bán một con để mua một con bò đực. Gia đình bò của bạn sinh sôi nảy nở, nghĩa là kinh tế tăng trưởng. Bạn về hưu non và hưởng thu nhập từ bò.

Kinh tế học Trung Hoa
Bạn có 2 con bò sữa. Bạn tuyển dụng 300 người chuyên vắt sữa bò. Bạn công bố báo cáo về tỉ lệ thất nghiệp thấp và năng suất lao động cao.

Kinh tế học Ấn Độ
Bạn có 2 con bò sữa. Bạn mang chúng ra thờ cúng suốt ngày.

Kinh tế học Pakistan
Bạn chẳng có con bò nào. Bạn tuyên bố bò ở Ấn Độ đều là bò của bạn. Bạn đề nghị Mỹ viện trợ tài chính, Trung Quốc viện trợ quân sự, Anh viện trợ phi cơ chiến đấu, Ý viện trợ máy móc, Đức viện trợ kỹ thuật, Pháp viện trợ tàu ngầm, yêu cầu Thụy Sĩ cung cấp các khoản vay, Nga cung cấp thuốc men và Nhật cung cấp các thứ thiết bị khác. Bạn dùng tất cả những thứ đó để mua bò và tuyên bố rằng mình bị cả thế giới bóc lột.

Kinh tế học Mỹ
Bạn có 2 con bò sữa. Bạn bán một con và bắt con kia sản xuất ra lượng sữa bằng 4 con bò. Bạn kinh ngạc khi thấy con bò lăn quay ra chết. Bạn lên án các quốc gia có bò và những quốc gia này nghiễm nhiên trở thành mối đe dọa đối với loài người. Bạn phát động chiến tranh để cứu vớt thế giới và bắt hết bò.

Kinh tế học Pháp
Bạn có 2 con bò sữa. Bạn tổ chức đình công vì bạn muốn có 3 con.

Kinh tế học Đức
Bạn có 2 con bò sữa. Bạn cải tiến chúng về mặt kỹ thuật để chúng có thể sống tới 100 tuổi, mỗi tháng chỉ ăn một lần và biết tự vắt sữa.

Kinh tế học Anh
Bạn có 2 con bò sữa. Cả 2 đều bị bệnh bò điên.

Kinh tế học Ý
Bạn có 2 con bò sữa. Bạn không biết chúng đang ở chỗ nào. Bạn tạm nghỉ đi ăn trưa.

Kinh tế học Thụy Sĩ
Bạn có 5000 con bò sữa, chẳng con nào thuộc quyền sở hữu của bạn. Thu nhập chính của bạn là tiền trông coi bò.

Kinh tế học Nhật Bản
Bạn có 2 con bò sữa. Bạn thiết kế lại 2 con bò, làm cho chúng nhỏ hơn bò bình thường 10 lần nhưng làm ra lượng sữa nhiều hơn 20 lần. Sau đó bạn sản xuất búp bê cartoon hình bò, đặt tên là Cowkimon và bán khắp thế giới.

Kinh tế học Nga
Bạn có 2 con bò sữa. Bạn đếm chúng và thấy mình có đến 5 con. Bạn đếm lại và tổng số lên đến 42 con. Bạn đếm lần nữa và thấy số bò chỉ còn 17 con.
Bạn quyết định thôi đếm và mở thêm một chai vodka nữa.

Bạn Lilan và Quang Vinh thân mến,

Ta rất cảm kích thấy các bạn quan tâm học hỏi, đấy là điều quan trọng nhất. Làm sao mà tóm chân lý được ngay, mà tóm được thì nhiều khi cũng chẳng biết làm gì với chúng, lại phải lo giữ chúng nữa, cũng mệt..

Thêm nữa các bạn lại còn nhã ý hỏi thăm ý kiến ta.

Ta thực sự chịu, không góp ý được gì về kinh tế bò Việtnam.

Ta nghe đồn là ở ta cũng có hai con bò. Hai con rủ nhau chia làm hai hướng, một đi tắt, một đón đầu.

Hiện giờ mất liên lạc.

Nhờ hai bạn kiểm tra lại tin đồn này nhé!

Thân mến,
Cụ Hinh.

Comments

Popular posts from this blog

How to use diffent keyboard than English in Ubuntu Server 14.04 (or 14.10) with Gnome Core

Even in my laptop, I still use Ubuntu Server because it seems more stable than Ubuntu Desktop.

At the first time of using Ubuntu Server, you may have some issues, especially if you are not familiar with Linux command, because there is no GUI in Ubuntu Server by default.

There are some ways to install GUI to Ubuntu Server.

I am choosing Gnome Core.

To install Gnome Core:

sudo apt-get install xorg gnome-core gnome-system-tools gnome-app-install
If you have used Ubuntu Desktop before (with Unity), you may find something different in Gnome Core.

1. The notification bar now in on the bottom but not top.
 To see the notification bar, move your mouse to the bottom of the screen.

2. There is no Text Entry anymore, so if you are not native English speaker like me and want to install another typing application such as ibus to type in your own language, it may be pain.

In Gnome Core, to configure your typing, press Windows button (if there is this key in your keyboard), or click to Activities at…

Installing tensorflow on Mac OS 10.11

Tensorflow (https://www.tensorflow.org/) is the open source deep learning library from Google (http://www.wired.com/2015/11/google-open-sources-its-artificial-intelligence-engine/).

Installing Tensorflow is not easy on Mac if you follow exactly the installation instruction on the homepage. I have no idea why. I have error then error while trying to install Tensorflow with pip, with virtualenv, or even with Docker.

However, with Anaconda (https://www.continuum.io/downloads), it will be easy. The trick is you should download the wheel file and install it offline other than retrieving it online as suggested by Tensorflow homepage.

So, with anaconda for python2 installed, I did:

# create a new environment with sklearn installed, up to you
# if you want a pure Python, replace scikit-learn by python
conda create -n tensorflow scikit-learn

# activate the new environment
source activate tensorflow

# download the wheel file

curl https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.6.0-py2-none-…