Skip to main content

First post using stackedit

Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit1. Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog.
Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline!
Note:
StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time.Your local documents are not shared between different browsers or computers.Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel.
Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to another by clicking a document in the li…

Vịnh Hoài cổ tích

詠懷古跡 - 其四
永安宮,先主廟
杜甫


蜀主征吳幸三峽,
崩年亦在永安宮.
翠華想像空山裡,
玉殿虛無野寺中.
古廟杉松巢水鶴,
歲時伏臘走村翁.
武侯祠屋常鄰近,
一體君臣祭祀同.

Phiên âm:
Vịnh Hoài Cổ Tích - Kỳ tứ
Vĩnh An cung, tiên chủ miếu
Đỗ Phủ


Thục chủ chinh Ngô hạnh Tam Hiệp,
Băng niên diệc tại Vĩnh An cung.
Thúy hoa tưởng tượng không sơn lý,
Ngọc điện hư vô dã tự trung.
Cổ miếu sam tùng sào thủy hạc,
Tuế thời phục lạp tẩu thôn ông.
Vũ Hầu từ ốc thường lân cận,
Nhất thể quân thần tế tự đồng.

Dịch thơ:
Ngâm vịnh nhớ về dấu vết xưa - bài 4
Miếu tiên chủ, cung Vĩnh An
Đỗ Phủ


Thục chủ phạt Ngô tới Tam Hiệp,
Băng hà cũng ở Vĩnh An cung.
Núi hoang dường ẩn hình nghi trượng,
Chùa vắng nay đâu bóng điện rồng.
Thuỷ hạc náu mình trên cổ bách,
Thôn ông lễ phẩm lúc sang đông.
Miếu thờ Thừa tướng còn bên cạnh,
Hương hoả vua tôi lại hưởng chung.

Comments

Popular posts from this blog

Installing tensorflow on Mac OS 10.11

Tensorflow (https://www.tensorflow.org/) is the open source deep learning library from Google (http://www.wired.com/2015/11/google-open-sources-its-artificial-intelligence-engine/).

Installing Tensorflow is not easy on Mac if you follow exactly the installation instruction on the homepage. I have no idea why. I have error then error while trying to install Tensorflow with pip, with virtualenv, or even with Docker.

However, with Anaconda (https://www.continuum.io/downloads), it will be easy. The trick is you should download the wheel file and install it offline other than retrieving it online as suggested by Tensorflow homepage.

So, with anaconda for python2 installed, I did:

# create a new environment with sklearn installed, up to you
# if you want a pure Python, replace scikit-learn by python
conda create -n tensorflow scikit-learn

# activate the new environment
source activate tensorflow

# download the wheel file

curl https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.6.0-py2-none-…

Luật doanh nghiệp năm 2005 song ngữ Việt - Anh

Văn bản: Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI, ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006.
Nguồn văn bản tiếng Anh: Bộ tư pháp


Định dạng: PDF
Song ngữ Việt - Anh.
Người biên tập: vinhdq.blogspot.com
Link download: http://adf.ly/6J3a9
Password: bloglangthang.tk