Skip to main content

First post using stackedit

Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit1. Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog.
Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline!
Note:
StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time.Your local documents are not shared between different browsers or computers.Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel.
Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to another by clicking a document in the li…

Cài đặt font chữ và bộ gõ tiếng Việt cho Ubuntu 8.10

Mặc định thì Ubuntu 8.10 sử dụng những bộ font riêng, tuy nhiên chất lượng dù đã khá ổn thì vẫn chưa thể so sánh được với các bộ font của Microsoft.
Bạn hoàn toàn có thể cài đặt các bộ font chữ của Microsoft lên Ubuntu 8.10 nhằm tăng tính thân thiện của hệ điều hành này.
Cách làm:
Mở cửa sổ Terminal, và gõ:
sudo apt-get install msttcorefonts
Bạn sẽ được nhắc phải nhập password cho tài khoản root, và sau đó việc cài đặt sẽ được tiến hành tự động. Khi việc cài đặt thành công thì hệ thống sẽ thông báo cho bạn.
Lưu ý: cài đặt bộ fonts này chiếm khá nhiều thời gian, bạn nên kiên trì chờ đợi. Nếu việc cài đặt gặp lỗi thì đa phần là do các repo, bạn nên đợi một thời gian rồi quay lại. Có thể tiến hành về đêm thì tốt hơn.
Sau khi cài đặt, bạn cần log out ra khỏi hệ thống, rồi log in vào để thấy kết quả.

Cài đặt bộ gõ tiếng Việt cho Ubuntu thì cũng khá dễ. Mặc định Ubuntu sử dụng SCIM để gõ tiếng Việt.
Tớ sử dụng X-Unikey, căn bản vì đã quen sử dụng Unikey trên Windows.
Để cài đặt X-Unikey, bạn hãy download bản X-Unikey version 1.04 đã được biên dịch sẵn cho Ubuntu tại đây. Sau đó, mở file vừa tải về và nhấn vào Install Package để cài đặt. Nhớ rằng, trong lúc cài đặt bạn không được cài đặt chương trình khác. Quá trình cài đặt diễn ra trong vài giây.
Để chạy X-Unikey đã cài đặt xong, bạn nhấn tổ hợp phím Alt-F2, gõ Unikey, và ấn Launch.

Comments

Popular posts from this blog

Installing tensorflow on Mac OS 10.11

Tensorflow (https://www.tensorflow.org/) is the open source deep learning library from Google (http://www.wired.com/2015/11/google-open-sources-its-artificial-intelligence-engine/).

Installing Tensorflow is not easy on Mac if you follow exactly the installation instruction on the homepage. I have no idea why. I have error then error while trying to install Tensorflow with pip, with virtualenv, or even with Docker.

However, with Anaconda (https://www.continuum.io/downloads), it will be easy. The trick is you should download the wheel file and install it offline other than retrieving it online as suggested by Tensorflow homepage.

So, with anaconda for python2 installed, I did:

# create a new environment with sklearn installed, up to you
# if you want a pure Python, replace scikit-learn by python
conda create -n tensorflow scikit-learn

# activate the new environment
source activate tensorflow

# download the wheel file

curl https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.6.0-py2-none-…

How to use diffent keyboard than English in Ubuntu Server 14.04 (or 14.10) with Gnome Core

Even in my laptop, I still use Ubuntu Server because it seems more stable than Ubuntu Desktop.

At the first time of using Ubuntu Server, you may have some issues, especially if you are not familiar with Linux command, because there is no GUI in Ubuntu Server by default.

There are some ways to install GUI to Ubuntu Server.

I am choosing Gnome Core.

To install Gnome Core:

sudo apt-get install xorg gnome-core gnome-system-tools gnome-app-install
If you have used Ubuntu Desktop before (with Unity), you may find something different in Gnome Core.

1. The notification bar now in on the bottom but not top.
 To see the notification bar, move your mouse to the bottom of the screen.

2. There is no Text Entry anymore, so if you are not native English speaker like me and want to install another typing application such as ibus to type in your own language, it may be pain.

In Gnome Core, to configure your typing, press Windows button (if there is this key in your keyboard), or click to Activities at…