Skip to main content

First post using stackedit

Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit1. Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog.
Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline!
Note:
StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time.Your local documents are not shared between different browsers or computers.Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel.
Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to another by clicking a document in the li…

Sử dụng ChaChaBuddy

Chacha.vn là một trang web nghe nhạc chưa đánh giá được chất lượng, nhưng trang web này mới cho ra đời ChachaBuddy thì theo đánh giá của tớ là khá tốt.
Đầu tiên bạn tải ChachaBuddy tại đây (lúc viết bài này thì nó đang có phiên bản 1.0):
http://www.chacha.vn/help/plugin
Cài đặt như bình thường, nó sẽ tích hợp với Windows Media Player, khi bạn mở WMP thì sẽ có biểu tượng chữ C ở taskbar.
Giao diện màn hình đại khái sẽ như thế này:
Khi bạn chơi bài hát nào thì ChachaBuddy sẽ tìm trong CSDL và hiển thị lên cho bạn lời bài hát, cũng như các thông tin liên quan.
Nói chung là hay, tuy rằng thỉnh thoảng ChachaBuddy không nhận được bài hát.
Lưu ý: khi mới cài xong, bạn mở WMP thì không được để maximize, nếu không bạn sẽ không thấy ChachaBuddy đâu cả.
ChachaBuddy cũng hỗ trợ thay đổi status của Yahoo Messenger theo bài hát bạn đang nghe.
Dung lượng bản 1.0 là hơn 700KB.

Comments

Popular posts from this blog

Installing tensorflow on Mac OS 10.11

Tensorflow (https://www.tensorflow.org/) is the open source deep learning library from Google (http://www.wired.com/2015/11/google-open-sources-its-artificial-intelligence-engine/).

Installing Tensorflow is not easy on Mac if you follow exactly the installation instruction on the homepage. I have no idea why. I have error then error while trying to install Tensorflow with pip, with virtualenv, or even with Docker.

However, with Anaconda (https://www.continuum.io/downloads), it will be easy. The trick is you should download the wheel file and install it offline other than retrieving it online as suggested by Tensorflow homepage.

So, with anaconda for python2 installed, I did:

# create a new environment with sklearn installed, up to you
# if you want a pure Python, replace scikit-learn by python
conda create -n tensorflow scikit-learn

# activate the new environment
source activate tensorflow

# download the wheel file

curl https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.6.0-py2-none-…

Luật doanh nghiệp năm 2005 song ngữ Việt - Anh

Văn bản: Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI, ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006.
Nguồn văn bản tiếng Anh: Bộ tư pháp


Định dạng: PDF
Song ngữ Việt - Anh.
Người biên tập: vinhdq.blogspot.com
Link download: http://adf.ly/6J3a9
Password: bloglangthang.tk