Skip to main content

First post using stackedit

Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit1. Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog.
Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline!
Note:
StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time.Your local documents are not shared between different browsers or computers.Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel.
Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to another by clicking a document in the li…

Cảm nhận về Ubuntu 8.10

Cuối cùng thì Ubuntu 8.10 đã ra mắt, với một cái tên khó nhớ, và biểu tượng là một con tựa như cừu.
Cảm nhận đầu tiên là cập nhật từ 8.04. Mặc định thì Ubuntu 8.04 sẽ không cập nhật lên Ubuntu 8.10, vì bản 8.04 là bản LTS - Long Term Support. Với một vài chỉnh sửa nhỏ, thì điều này được giải quyết.
Tiếp theo, phải nói ngay rằng, cơ chế cập nhật Ubuntu rất chuối. Với tình hình net của Việt Nam - chính xác hơn là ở Hà Nội thôi - thì để cập nhật Ubuntu phải mất kha khá thời gian, mà trong lúc cập nhật hầu như không làm được nhiều việc, nên tớ thường để máy đi chơi (ngủ). Thế nhưng, Ubuntu lại không cập nhật luôn một lèo, để sáng mai tớ dậy nó trình ra một cái báo cáo, mà giữa chừng lại đưa ra những câu hỏi xác nhận ngớ ngẩn, trong lúc tớ ngủ khì, và đinh ninh là mình sẽ có bản 8.10 vào sáng mai. Thế là phí một đêm bật máy.
Trái với truyền thống, bản Ubuntu này không cập nhật cho Firefox lên bản 3.1 beta, với cái Trace Monkey nổi đình nổi đám, mà vẫn sử dụng Firefox 3.0.3, và OpenOffice 2.4, thành thử tớ rất băn khoăn không rõ việc cập nhật của tớ có lỗi gì không nữa.
Điểm đặc biệt là bộ font Ubuntu đã khá khẩm hơn rất nhiều, so với các phiên bản trước. Có thể đọc mấy bài báo lá cải trên vnexpress thoải mái hơn, không như các bản trước, font chữ xấu mù, xiên xọ. Sử dụng AVIM với Firefox khá tốt, chưa thấy phát sinh vấn đề gì. Tớ thích dùng AVIM hơn xvnkb, căn bản vì trên Ubuntu tớ dùng GoogleDocs.
Những ai vẫn chưa quen với mấy ứng dụng mã nguồn mở trên Ubuntu, hoặc ngại chuyển đổi qua lại giữa mấy ổ đĩa, hay định dạng file - mặc dù Ubuntu và OpenOffice hỗ trợ rất tốt - thì nên tập sử dụng các web-based program, khá ổn với đường truyền ADSL hiện nay, lại tha hồ cơ động, và không cần băn khoăn về môi trường làm việc.
Cuối cùng, bài này được viết trên Firefox 3.0.3, bộ gõ Unikey 4.08, Windows XP Service Pack 3 :D, căn bản vì cần login vào Windows có chút việc.

Comments

Popular posts from this blog

Installing tensorflow on Mac OS 10.11

Tensorflow (https://www.tensorflow.org/) is the open source deep learning library from Google (http://www.wired.com/2015/11/google-open-sources-its-artificial-intelligence-engine/).

Installing Tensorflow is not easy on Mac if you follow exactly the installation instruction on the homepage. I have no idea why. I have error then error while trying to install Tensorflow with pip, with virtualenv, or even with Docker.

However, with Anaconda (https://www.continuum.io/downloads), it will be easy. The trick is you should download the wheel file and install it offline other than retrieving it online as suggested by Tensorflow homepage.

So, with anaconda for python2 installed, I did:

# create a new environment with sklearn installed, up to you
# if you want a pure Python, replace scikit-learn by python
conda create -n tensorflow scikit-learn

# activate the new environment
source activate tensorflow

# download the wheel file

curl https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.6.0-py2-none-…

How to use diffent keyboard than English in Ubuntu Server 14.04 (or 14.10) with Gnome Core

Even in my laptop, I still use Ubuntu Server because it seems more stable than Ubuntu Desktop.

At the first time of using Ubuntu Server, you may have some issues, especially if you are not familiar with Linux command, because there is no GUI in Ubuntu Server by default.

There are some ways to install GUI to Ubuntu Server.

I am choosing Gnome Core.

To install Gnome Core:

sudo apt-get install xorg gnome-core gnome-system-tools gnome-app-install
If you have used Ubuntu Desktop before (with Unity), you may find something different in Gnome Core.

1. The notification bar now in on the bottom but not top.
 To see the notification bar, move your mouse to the bottom of the screen.

2. There is no Text Entry anymore, so if you are not native English speaker like me and want to install another typing application such as ibus to type in your own language, it may be pain.

In Gnome Core, to configure your typing, press Windows button (if there is this key in your keyboard), or click to Activities at…